Psychologia, a zabawa z dziećmi.

Zdjęcie główne artykułu

Psychologia, a zabawa z dziećmi.

 

Gry tematyczne i zabawa z dziećmi są ważną częścią rozwoju dzieci, szczególnie kiedy dzieci idą do przedszkola i wtedy zaczynają pojawiać się bardziej złożone formy zabawy. Jest tak między innymi, gdyż dziecko jest w większej grupie rówieśników. Zajęcia te są silnie powiązane z rozwojem językowym i doświadczeniami dziecka.

Podczas zabaw tematycznych dzieci wcielają się w różne role, naśladują czynności związane z nimi samymi, takie jak gotowanie, bycie rodziną, zakupy czy bycie mamą, lub tatą. Dobrze jest pamiętać, że zabawa z dziećmi zawsze może mieć jakiś aspekt edukacyjny. Charakter gry zależy od wieku dziecka oraz złożoności i czasu trwania zabawy.

Dzieci zazwyczaj obserwują bliskich im dorosłych i ich najbliższe otoczenie, a następnie podczas zabawy przejmują te role. Im bardziej rozwinięte jest słownictwo, język i komunikacja dziecka, tym trudniejsza staje się gra tematyczna. Podczas tych zabaw dzieci opisują swoje działania słowami i przypisują role przedmiotom, które nie są bezpośrednio dokładnie tymi przedmiotami.

Na przykład klocki mogą stać się ciasteczkami, a talerz kierownicą samochodu. Podczas zabawy dzieci prowadzą monologi i dialogi z dorosłymi i rówieśnikami. Aby wspierać rozwój dziecka, ważne jest zapewnienie różnorodnych zabawek w wyznaczonym kąciku zabaw.

 

Wsparcie dorosłych w życiu dziecka.

Równie ważna jest obecność osoby dorosłej w roli wspierającej, która pomaga dzieciom ucząc je jak reaguje się na różnej sytuacje społeczne. Na przykład, gdy bawisz się w gotowanie, powinieneś kupić talerze, garnki i łyżki. Ważne jest, aby dziecko mogło doświadczyć wolności podejmowania decyzji, uczestnicząc w określonej czynności, na przykład gotując rodzicom pyszną zupę.

Podczas zabawy z dzieckiem należy nazywać jego czynności, przedmioty, których używa oraz zadawać pytania, aby rozpocząć rozmowę. Dzieci często sięgają po różne przedmioty, które w ich wyobraźni symbolizują rekwizyty – np. kredka może stać się łyżką, a klocki mogą stać się jedzeniem.

W zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności pomaga rozwijająca się w trakcie zabawy wyobraźnia. Ważne jest również, aby wzmacniać działania każdego dziecka pochwałami, które nie tylko motywują, ale także wyznaczają ważne i dobre wartości.

 

Rozwój dziecka, a zabawa.

Wszechstronny rozwój umiejętności zabawy możliwy jest poprzez uczestnictwo dziecka w codziennych czynnościach domowych, takich jak sprzątanie czy gotowanie, a także zwracanie uwagi na otaczający go świat podczas spaceru. Gry tematyczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju różnorodnych zdolności dzieci.

Dają możliwość uczenia się ról społecznych, wpływają na rozwój emocjonalny, poszerzają słownictwo i umiejętności komunikacyjne, a także pobudzają wyobraźnię i uczą przystosowania się do reguł panujących w grupie społecznej. Podczas udanej zabawy dzieci rozwijają się na wielu poziomach i uczestniczą w różnorodnych aktywnościach fizycznych, poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Dlatego podczas zabaw tematycznych należy rozwijać kreatywność i aktywność dzieci, co stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju.

 

Różne gry tematyczne dla dzieci.

Gry tematyczne to pasjonujący obszar rozwoju dzieci, który można podzielić na różne kategorie w zależności od tego, jakich dziedzin życia dotykają.

Oto kilka przykładów kategorii:

1. Rozrywka rodzinna: Gry i zajęcia, które uczą dzieci relacji rodzinnych i codziennych obowiązków w domu. Dzieci mogą wcielić się w role członków rodziny i rozwijać zrozumienie życia rodzinnego.

2. Prace domowe i działania finansowe: Gry, które uczą dzieci różnych zadań domowych, takich jak gotowanie, sprzątanie czy pranie ubrań. Dzieci mogą naśladować dorosłych, ucząc się podstawowych umiejętności.

3. Zawody dla dorosłych: Zajęcia przybliżające dzieciom różne zawody, np. stolarz, ślusarz, murarz, lekarz, pielęgniarka, krawcowa, ekspedientka itp. Dzięki nim dzieci zdobywają informacje na temat różnych zawodów.

4. Instytucje kultury i usługi publiczne: Gra i zabawa z dziećmi symulująca działalność szkoły, biblioteki, teatru czy szpitala. Uczą dzieci poszanowania instytucji społecznych i rozwijają zrozumienie ich roli w społeczeństwie.

5. Życie zwierząt: Skoncentruj się na zwierzętach, ich potrzebach i roli w życiu człowieka. Dzieci poznają różnorodność zwierząt i rozwijają świadomość tego jak stworzony jest nasz świat.

6. Inspiracje filmem i literaturą: Gry oparte na znanych postaciach i fabułach z książek lub filmów. Wspierają rozwój dziecięcej wyobraźni i zachęcają do czytania, wydobywając elementy znane z kultury popularnej. Dzięki różnorodności tych zajęć dzieci nie tylko rozwijają określone umiejętności, ale także poszerzają swoją wiedzę o otaczającym je świecie, ucząc się poprzez angażującą i twórczą zabawę.

Nasz FB

Sprawdzeni animatorzy.

 

Jeżeli chciałbyś przygotować imprezę tematyczną a aspektem edukacyjnym możesz skorzystać z pomocy naszego animatora dla dzieci.